UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

 

Posledná aktualizácia: 12.09.2012