UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Kritéria výberu

 

 

Kritéria výberu študentov na povinne voliteľné a výberové predmety zabezpečované Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 14.09.2013