UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra ústavného práva a správneho práva

Posledná aktualizácia: 15.10.2008