UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Nástenka

2020/2021

Konzultačné hodiny členov katedry, ZS 2020/2021

Konzultačné hodiny členov katedry, LS 2020/2021

Dejiny štátu a práva na Slovensku I. - SEMINÁRNE PRÁCE

Historický vývoj trestov - seminárna práca

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom 1. ročníka denného a externého štúdia bakalárskeho študijného programu, že skúška z predmetu Svetové dejiny štátu a práva sa uskutoční dňa 14. 12. 2020 o 9.00 písomnou formou prostredníctvom nástroja LMS. Písomka bude v rozsahu 30 otázok s dvomi možnosťami a) a b), pričom správna bude vždy len jedna z nich. Časový limit na napísanie písomky je stanovený na 30 minút. Výsledky skúšky budú zapísané v AIS do 48 hodín od ukončenia skúšky. Študenti sa budú môcť do 48 hodín vyjadriť mailom k tomu, či súhlasia s hodnotením. Termíny opravných skúšok budú vypisované až následne podľa potreby. doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom pondelkových skupín JUDr. Dobroviča, že druhá písomka z predmetu Rímske právo I. sa uskutoční pre obe skupiny spoločne dňa 7.11.2020 o 9:30 hod. Stredajšie skupiny budú priebežné hodnotenie písať spoločne  9. 11. 2020 o 9:30.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom 3 a 4 študijnej skupiny, že druhá písomka z predmetu Rímske právo I. sa uskutoční pre obe skupiny dňa 7.11.2020 o 9:00 hod. a na jej vypracovanie budú mať študenti 25 min.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom, že druhá písomka z predmetu Dejiny cirkevného práva sa uskutoční pre obe skupiny dňa 7.11.2020 o 12:35 hod. a na jej vypracovanie budú mať študenti 35 min.

 

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom externého štúdia prvého ročníka, že hodnotenie z predmetu Rímske právo I EŠ sa uskutoční dňa 28.11.2020 po ukončení dvojhodinovej prednášky. Na vypracovanie testu bude študentom poskytnutý čas 40 minút. Výsledky budú zverejnené v systéme AIS dňa 7.12.2020. V prípade neakceptovania výsledného hodnotenia bude študentovi zapísané hodnotenie FX a bude sa môcť prihlásiť na ďalší termín.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom pondelkových skupín JUDr. Dobroviča, že prvá písomka z predmetu Rímske právo I. sa uskutoční pre obe skupiny spoločne dňa 26.10.2020 o 8:00 hod. Stredajšie skupiny budú priebežné hodnotenie písať spoločne  28. 10. 2020 o 8:00.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom 3 a 4 študijnej skupiny, že prvá písomka z predmetu Rímske právo I. sa uskutoční pre obe skupiny dňa 26.10.2020 o 9:00 hod. a na jej vypracovanie budú mať študenti 25 min.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom, že prvá písomka z predmetu Dejiny cirkevného práva sa uskutoční pre obe skupiny dňa 26.10.2020 o 12:35 hod. a na jej vypracovanie budú mať študenti 35 min.

 

2019/2020

Pozor: NOVÉ: Informácie pre Rímske právo (Právo- Lingvistika) DŠ:

Informácie, týkajúce sa vykonania skúšky z predmetu Rímske právo (Právo- Lingvistika) DŠ sú zverejnené v elektronickej nástenka  predmetu v systéme AIS.

Pozor: NOVÉ: Informácie pre DPP – DŠ a SDŠP - EŠ + Požiadavky pre „ZADANIA“ a „SEMESTRÁLNE PRÁCE“

Informácie, týkajúce sa vykonania skúšky ako aj požiadaviek pre "zadania" a "semestrálne práce" k jednotlivým predmetom sú zverejnené v elektronickej nástenka príslušného predmetu v systéme AIS.

Pozor: NOVÉ: Informácie pre RP I. EŠ, RP II. DŠ, RP II. EŠ+ Požiadavky pre „ZADANIA“

Informácie, týkajúce sa vykonania skúšky ako aj požiadaviek pre "zadania" k jednotlivým predmetom sú zverejnené v elektronickej nástenka príslušného predmetu v systéme AIS.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje aktualizáciu informačných listov u všetkých predmetov, ktoré Katedra dejín štátu a práva zabezpečuje.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje všetkým študentom prvého ročníka denného štúdia, že u všetkých predmetov, ktoré sa aktuálne vyučujú v letnom semestri akademického roka 2019/2020 sa priebežné hodnotenie prostredníctvom písomiek neuskutoční, respektíve je zrušené.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje, že informácie, prednášky a zadania k jednotlivým predmetom sú zverejnené vo výučbe pod príslušným predmetom. 

Oznam pre študentov 1. ročníka denného štúdia

V súvislosti s aktuálnou situáciou si Vám dovoľujeme oznámiť nasledujúce skutočnosti súvisiace so zabezpečením výučby predmetu Rímske právo:

 1. Prednáška Rímske právo,ktorá sa mala pôvodne konať dňa 16. 03.2020 bude zverejnená a prístupná študentom najneskôr 16. marca. Podobne, ak by si to situácia vyžadovala, v deň konania každej nasledujúcej prednášky, budú postupne zverejňované ďalšie a to v príslušné pondelky.
 2. Semináre z predmetu Rímske právo:
 • študijné skupiny v týždni od 16.3.-20.3.:
 • vecné práva k cudzím veciam +všeobecná charakteristika záväzkov
 • Praktické prípady z rímskeho práva 71, 74,75,78
 • Vypracovať konkrétny prípad č.71 písm. a-g plus:
 • Popíšte svojimi slovami skutkovú podstatu prípadu

Pre prehľadnosť uvádzame preberanú látku na seminároch až do Veľkej noci:

23.3.-27.3. 2020

 • Reálne kontrakty, Praktické prípady z Rímskeho práva č.81, 82, 86,88
 • Vypracovať konkrétny prípad č. 81 písm. a-c plus:
 • Popíšte svojimi slovami skutkovú podstatu prípadu

30.3.-3.4. 2020

 • Konsenzuálne kontrakty, Praktické prípady z Rímskeho práva č.96, 97, 99, 102,108,127
 • Vypracovať konkrétny prípad č 96 pís. a-b plus:
 • Popíšte svojimi slovami skutkovú podstatu prípadu

6.4.-10.4.2020

 • Záväzky z deliktov, Praktické prípady z Rímskeho práva č.156, 157, 158, 159,162
 • Vypracovať konkrétny prípad č 156 písm. a-b
 1. Priebežná písomka, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť dňa 16.3.2020 je zrušená.
 2. V prípade akýchkoľvek nejasností resp. otázok kontaktujte svojich učiteľov, ktorí majú s Vami príslušné semináre.
 3. Vypracované zadania vybraného príkladu zasielajte elektronicky svojim vyučujúcim v seminárnych skupinách vždy do nasledujúceho pondelku.
 4. Ďalšie informácie, prednášky a zadania nájdete vo výučbe pod príslušným predmetom

                                                                                                                                                                      

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku I. - materiál pre externé štúdium

Konzultačné hodiny členov katedry (ZS 2020/2021)

Konzultačné hodiny členov katedry (LS 2019/2020) 

SVOČ

 

Posledná aktualizácia: 18.02.2021