UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

JUDr. Adrián Popovič, PhD.

 

výskumný pracovník
Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

e-mail: adrian.popovic@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4126
Kancelária: LB1O18
Kováčska 30
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 03.06.2019