UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Vedecká konferencia

Právnická fakulta
UPJŠ v Košiciach

v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
organizuje

25. novembra 2016

Vedeckú konferenciu
„Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – perspektívy a odpovede na výzvy spojené s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ“

       Ide o konferenciu, ktorá je súčasťou aktivít v rámci riešenia projektu, podporeného grantovou schémou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR MVZP-SK PRES/2016/134.  Organizátori plánujú prepojiť akademickú sféru s praktickými skúsenosťami predstaviteľov samosprávy, štátnej správy i tretieho sektora s cieľom  viesť diskusiu o aspektoch členstva Slovenskej republiky v EÚ s akcentom na verejnú správu.

Organizačné pokyny: TU
Prihláška na konferenciu: TU
Program konferencie: TU

 

Posledná aktualizácia: 29.11.2016