UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

11. - 12. apríl 2019
Vplyv moderných technológií na právo

15. - 17. október 2019
III. SLOVENSKO-ČESKÉ dni daňového práva

23. - 25. október 2019
Právo-obchod-ekonomika

Posledná aktualizácia: 28.01.2019