UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

26. - 27. september
VI. ústavné dni

11. - 13. október
Právo - obchod - ekonomika

Posledná aktualizácia: 29.06.2017