UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

15. - 17. október 2019
III. SLOVENSKO-ČESKÉ dni daňového práva

1. októbra 2019
VIII. ústavné dni

3. októbra 2019
Právo fondov EÚ v teórii a praxi - pozvánka

4. októbra 2019
Transteritoriálne (s)právne akty členských štátov Európskej únie

23. - 25. október 2019
Právo-obchod-ekonomika

07. november 2019
Košické dni trestného práva

Posledná aktualizácia: 16.07.2019