UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

OCHRANA OSÔB V EURÓPSKOM PRÁVNOM PROSTREDÍ

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

       Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si Vás dovoľuje pozvať na 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorý sa tento rok uskutoční pod záštitou Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej vedúceho prof. JUDr. Petra Vojčíka CSc..

       Nosnou témou konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 29.05.2014 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Kováčskej ulici č. 26, 040 75 Košice  bude téma „OCHRANA OSÔB V EURÓPSKOM PRÁVNOM PROSTREDÍ“.

       Rokovanie bude prebiehať v dvoch paralelne prebiehajúcich sekciách, v ktorých budú príspevky zaradené podľa príbuzných právnych odvetví. Prvou sekciou bude sekcia s témou „Ochrana osôb v európskom právnom prostredí v súkromnom práve“ a sekciou druhou bude sekcia s témou „Ochrana osôb v európskom právnom prostredí vo verejnom práve“.

Základné informácie:

Dátum konania: 29.05.2014
Dátum prihlasovania: najneskôr do 10.05.2014
Dátum odovzdanie príspevkov: najneskôr do 05.06.2014
Miesto konania: Kováčska 26, 040 75 Košice
Téma: „OCHRANA OSÔB V EURÓPSKOM PRÁVNOM PROSTREDÍ“
Konferenčný poplatok: 30,- EUR
Kontakt: ochranaosob.upjs@gmail.com

                                            
Prihláška: TU
Pokyny pre vypracovanie príspevku: TU
Program konferencie: TU
Ubytovanie a doprava: TU

Organizačný výbor:
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (odborný garant)
JUDr. Lívia Tóthová
Mgr. Martin Hamřik
Mgr. Vladimír Filičko

Posledná aktualizácia: 27.02.2014