UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Ochrana zdravia zamestnanca pri výkone práce

Organizátor: FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA v Košiciach, Právnická fakulta, FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED UCM, ASOCIÁCIA PRACOVNÉHO PRÁVA
Dátum a miesto konania: 16. máj 2014 Košice, LA1Z01, Kováčska 26, Košice 040 75, Slovensko
začiatok o 09:00
Bližšie informácie: TU
Pozvánka: TU
 

Posledná aktualizácia: 29.04.2014