UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Medzinárodná vedecká konferencia Kúpna zmluva - história a súčasnosť II.

Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Si Vás dovoľuje srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu


Kúpna zmluva – história a súčasnosť II.


ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 27. septembra 2014

v Zasadačke Právnickej fakulty UPJŠ na Kováčskej ulici 26 v Košiciach.

 

Pozvánka na konferenciu + návratka TU.
Program konferencie TU.
 

Posledná aktualizácia: 20.09.2014