UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom.

 

Vedecká konferencia

Katedra PP a PSZ v spolupráci s FES a LLA

na tému

„Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom“,

ktorá sa uskutoční v dňa 24. 04. 2015,
v Zasadačke Právnickej fakulty, 1. poschodie, Košice, Kováčska 26.

Možnosť prihlásenia: jana.zulova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 02.03.2015