UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Archív 2019

7. marec 2019
Odkaz T. G. Masaryka

11. - 12. apríl 2019
Vplyv moderných technológií na právo

16. - 17. máj 2019
15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy

 

Posledná aktualizácia: 05.06.2019