UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia

Organizátor: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Dátum a miesto konania: 27. februára 2012 o 09,00 zasadacia miestnosť, 1. poschodie, Kováčska 26, 040 75 Košice
Bližšie informácie: TU
Program konferencie: TU
Výstup z konferencie: TU

Posledná aktualizácia: 22.02.2012