UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Riešenie sporov mimosúdnou cestou na báze práva spolupráce - Collaborative Law

Organizátor: Slovenská advokátska komora v spolupráci s EWLAS - European Women Lawyers Association of Slovakia
Dátum a miesto konania: 24. februára 2012 o 09,00, učebňa P7, 1. poschodie, Kováčska 30, 040 75 Košice
Bližšie informácie: TU
Prihláška na konferenciu: TU
Program konferencie:
TU
Výstup z konferencie: TU

Posledná aktualizácia: 15.02.2012