UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Motivačné schémy v práve

Organizátor: Ústav európskeho práva
Dátum a miesto konania: 14. - 15. 06. 2012, v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Bližšie informácie: TU
Prihláška na konferenciu: TU
Program konferencie:
TU
Výstup z konferencie: TU

Posledná aktualizácia: 05.03.2012