UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Simulované rozhodcovské konanie 2012

Organizátor: ELSA Košice v spolupráci s Advokátskou kanceláriou Treščák
Dátum a miesto konania: 28.3.2012 v pojednávacej miestnosti na Krajskom súde v Košiciach o 10:00
Bližšie informácie:
Simulované rozhodcovské konanie (ďalej len ,,SRK,,) je celoslovenská súťaž študentov práva napodobňujúca konanie pred rozhodcovským súdom.  Zúčastniť sa ho môže neobmedzený počet 3 členných družstiev z piatich právnických fakúlt v Slovenskej republike.
Cieľom ELSA je poskytnúť študentom práva možnosť zdokonaliť svoje znalosti a získať praktické skúsenosti týkajúce sa alternatívneho riešenia sporov,  ďalej umožniť im spoznať inštitút rozhodcovského konania v reálnej podobe a v neposlednom rade predstaviť svoje schopnosti a zručnosti v komparácii s inými študentmi právnických fakúlt.
Súťaž SRK je určená všetkým študentom práva, ktorí už získali základné teoretické vedomosti najmä z premetov ako obchodné a občianske právo hmotné a procesné a radi by si vyskúšali ako sa dajú využiť v praxi. Sekundárnou cieľovou skupinou sú študenti, ktorí sa súťaže zúčastňujú v pozícii divákov a sledujú súperenie svojich kolegov a samozrejme v neposlednom rade súťaž púta pozornosť  pedagógov a odbornej verejnosti.
V rámci fakultného kola je za 1. miesto cena 300 eur + knižné vecné ceny a 2. miesto sú knižné vecné ceny. Víťazi postupujú do celoslovenského finálne, kde pôjde taktiež o veľmi atraktívne ceny.

Vypracované zadania spolu s prihláškou zasielajte na e-mail: marek.kmec@elsa.sk do 21.3.2012

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedenom maily alebo v kancelárii ELSA.

Finále sa uskutoční dňa 28.3.2012 v pojednávacej miestnosti na Krajskom súde v Košiciach o 10:00.

Prihláška: TU
Kauza:
TU
Zmluva Kauza: TU
Plagát SRK: TU
Fotogaléria: TU

Posledná aktualizácia: 30.03.2012