UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Simulované súdne konanie podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita

Organizátor: Katedra dejín štátu a práva
Dátum a miesto konania: 11. 04. 2012, v Pojednávacej miestnosti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach /Kováčska 30, suterén/
Bližšie informácie: TU
Pravidlá: TU
Kauza: TU

Posledná aktualizácia: 14.03.2012