UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky

Organizátor: MEDIUS, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza
Dátum a miesto konania: 3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30
Bližšie informácie: TU
Program konferencie: TU
Výstup z konferencie: TU
Prihláška: TU

Posledná aktualizácia: 19.03.2012