UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Nový civilný sporový poriadok

28.septembra 2016 od 9,00 hod. v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Bližšie informáciehttp://portal.ccvapp.upjs.sk/info/117
Prihlásenie: http://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/novy-civilny-sporovy-kodex
Program seminára

 

Posledná aktualizácia: 27.09.2016