UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

 

odborná asistentka
Katedra občianského práva

e-mail: renata.bacarova@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4167
Kancelária: LA2O06
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 25.03.2019