UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

JUDr. Vladimír Filičko, PhD.

 

odborný asistent
Katedra občianského práva

e-mail: vladimir.filicko@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4165
Kancelária: LA2O65
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 05.10.2018