UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Mgr. Peter Koromház

 

asistent
Katedra občianského práva

e-mail: peter.koromhaz@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4163
Kancelária: LA2O09
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 06.10.2020