UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

 

docent
Katedra občianského práva

e-mail: peter.molnar@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4165
Kancelária: LA2O12
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 05.10.2018