UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.

 

odborný asistent
Katedra občianského práva

e-mail: milan.sudzina@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4167
Kancelária: LA2O06
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 25.03.2019