UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

JUDr. Janka Vykročová, CSc.

 

výskumný pracovník
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

e-mail: dominika.cukerova@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4156
Kancelária: LA2O20
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 07.10.2020