UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

 

odborný asistent
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

e-mail: jaroslav.dolny@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4153
Kancelária: LA2O24
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 30.04.2019