UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

 

docentka
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

e-mail: regina.huckova@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4177
Kancelária: LA2O01
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 06.10.2020