UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.

 

profesor
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

e-mail: jan.husar@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4161
Kancelária: LA2O23
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 05.10.2018