UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Mgr. Dušan Rostáš, PhD.

 

výskumný pracovník
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

e-mail: dusan.rostas@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4153
Kancelária: LA2O24
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 07.10.2020