UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.

 

emeritný profesor
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

e-mail: jozef.suchoza@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4111
Kancelária: 
Kováčska 26
040 75 Košice

Posledná aktualizácia: 05.10.2018