UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Záverečné práce

                                                   OZNAM

OZNAM - je stále v platnosti

Katedra trestného práva v prílohe uverejňuje oznam, kde jednou s podmienok účasti pri obhajobe diplomových prác a bakalárskych prác je prezentácia práce, ktorú si prinesiete na USB kľúči.  Zoznam študentov a termíny  obhajob diplomových  aj bakalárskych prác budú zverejnené - Výučba - Záverečné práce katedry trestného práva.

Príloha

PODMIENKY pre udelenie hodnotenia "ABSOLVOVAL" v predmete bakalárska práca a diplomová práca na AR 2020/2021

Bakalárske práce

Pridelené témy bakalárskych prác na AR 2022/2023
Obhajoby bakalárskych prác 24.5. 2022 a 25.5. 2022
 

Diplomové práce

Pridelené témy diplomových prác na AR 2022/2023
Obhajoby diplomových prác -  9.5. 2022 a 23.5.2022- rozpis podľa skupín
 
 

 

Posledná aktualizácia: 20.04.2022