UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Partnerské fakulty

Zoznam partnerských univerzít v rámci KA103 a KA107 - podľa krajín a študijných odborov - viď link:
https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/vseobecne-info/

Posledná aktualizácia: 24.10.2019