Prejsť na obsah

Dokumenty

2minút, 46sekúnd

2018/2019 

 

Konzultačné hodiny členov katedry (ZS 2018/2019)

 

 

zimný semester

        Rímske právo I.

            Skúšobné otázky (RPI.)
            Informačný list – denné štúdium (RPI.)
            Informačný list – externé štúdium (RPI.)
            Sylabus – denné štúdium (RPI.)
            Sylabus – externé štúdium (RPI.)

        Dejiny cirkevného práva

            Informačný list – denné štúdium (DCP)
            Informačný list – externé štúdium (DCP)
            Sylabus – denné štúdium (DCP)
            Sylabus – externé štúdium (DCP)

        Justiniánske Digesta a ich vplyv na vývoj moderného práva

            Skúšobné otázky (JD) 
            Informačný list – denné štúdium (JD)
            Informačný list – externé štúdium (JD)
            Sylabus – denné štúdium (JD)
            Sylabus – externé štúdium (JD)

        Svetové dejiny štátu a práva

            Skúšobné otázky (SDŠaP)
            Informačný list – denné štúdium (SDŠaP)
            Informačný list – externé štúdium (SDŠaP)
            Sylabus – denné štúdium (SDŠaP)
            Sylabus – externé štúdium (SDŠaP)

        Dejiny štátu a práva na Slovensku I.

            Skúšobné otázky – denné štúdium (DŠaPI.)
            Skúšobné otázky – externé štúdium (DŠaPI.)
            Informačný list – denné štúdium (DŠaPI.)
            Informačný list – externé štúdium (DŠaPI.)
            Sylabus – denné štúdium (DŠaPI.)
            Sylabus – externé štúdium (DŠaPI.)

       Tripartitum Štefana Werboczyho a jeho význam pre moderné právo

            Informačný list – denné štúdium (Tripartitum)
            Informačný list – externé štúdium (Tripartitum)
            Sylabus – denné štúdium (Tripartitum)
            Sylabus – externé štúdium (Tripartitum)

        Historický vývoj trestov v Uhorsku a Európe

            Skúšobné otázky (HVTvUaE)
            Informačný list – denné štúdium (HVTvUaE)
            Informačný list – externé štúdium (HVTvUaE)
            Sylabus – denné štúdium (HVTvUaE)
            Sylabus – externé štúdium (HVTvUaE)

    

    letný semester       

        Rímske právo II.

            Skúšobné otázky (RPII.)
            Informačný list – denné štúdium (RPII.)
            Informačný list – externé štúdium (RPII.)
            Sylabus – denné štúdium (RPII.)
            Sylabus – externé štúdium (RPII.)

         Dejiny štátu a práva na Slovensku II.

            Skúšobné otázky – denné štúdium (DŠaPII.)
            Skúšobné otázky – externé štúdium (DŠaPII.)
            Informačný list – denné štúdium (DŠaPII.)
            Informačný list – externé štúdium (DŠaPII.)
            Sylabus – denné štúdium (DŠaPII.)
            Sylabus – externé štúdium (DŠaPII.)

        Inštitúty vecného práva

            Skúšobné otázky – denné štúdium (IVP)
            Skúšobné otázky – externé štúdium (IVP)
            Informačný list – denné štúdium (IVP)
            Informačný list – externé štúdium (IVP)
            Sylabus – denné štúdium (IVP)
            Sylabus – externé štúdium (IVP)

        Dejiny procesného práva do roku 1848

            Informačný list – denné štúdium (DPP)
            Informačný list – externé štúdium (DPP)
            Sylabus – denné štúdium (DPP)
            Sylabus – externé štúdium (DPP)

 

Záverečné práce

         

        BAKALÁRSKE PRÁCE

               Témy bakalárskych prác pre a.r. 2018/2019
               Študenti prihlásení na témy BP pre obhajoby  v  a. r. 2018/2019
               

               

        DIPLOMOVÉ PRÁCE

            Témy diplomových prác pre a.r. 2018/2019
            Študenti prihlásení na témy DP pre obhajoby  v a. r. 2018/2019
            
 
        

 

 

Attachments


Študuj na UPJŠ