Prejsť na obsah

Dokumenty

2minút, 46sekúnd

2018/2019 

 

Konzultačné hodiny členov katedry (ZS 2018/2019)

 

 

zimný semester

        Rímske právo I.

            Skúšobné otázky (RPI.)
            Informačný list – denné štúdium (RPI.)
            Informačný list – externé štúdium (RPI.)
            Sylabus – denné štúdium (RPI.)
            Sylabus – externé štúdium (RPI.)

        Dejiny cirkevného práva

            Informačný list – denné štúdium (DCP)
            Informačný list – externé štúdium (DCP)
            Sylabus – denné štúdium (DCP)
            Sylabus – externé štúdium (DCP)

        Justiniánske Digesta a ich vplyv na vývoj moderného práva

            Skúšobné otázky (JD) 
            Informačný list – denné štúdium (JD)
            Informačný list – externé štúdium (JD)
            Sylabus – denné štúdium (JD)
            Sylabus – externé štúdium (JD)

        Svetové dejiny štátu a práva

            Skúšobné otázky (SDŠaP)
            Informačný list – denné štúdium (SDŠaP)
            Informačný list – externé štúdium (SDŠaP)
            Sylabus – denné štúdium (SDŠaP)
            Sylabus – externé štúdium (SDŠaP)

        Dejiny štátu a práva na Slovensku I.

            Skúšobné otázky – denné štúdium (DŠaPI.)
            Skúšobné otázky – externé štúdium (DŠaPI.)
            Informačný list – denné štúdium (DŠaPI.)
            Informačný list – externé štúdium (DŠaPI.)
            Sylabus – denné štúdium (DŠaPI.)
            Sylabus – externé štúdium (DŠaPI.)

       Tripartitum Štefana Werboczyho a jeho význam pre moderné právo

            Informačný list – denné štúdium (Tripartitum)
            Informačný list – externé štúdium (Tripartitum)
            Sylabus – denné štúdium (Tripartitum)
            Sylabus – externé štúdium (Tripartitum)

        Historický vývoj trestov v Uhorsku a Európe

            Skúšobné otázky (HVTvUaE)
            Informačný list – denné štúdium (HVTvUaE)
            Informačný list – externé štúdium (HVTvUaE)
            Sylabus – denné štúdium (HVTvUaE)
            Sylabus – externé štúdium (HVTvUaE)

    

    letný semester       

        Rímske právo II.

            Skúšobné otázky (RPII.)
            Informačný list – denné štúdium (RPII.)
            Informačný list – externé štúdium (RPII.)
            Sylabus – denné štúdium (RPII.)
            Sylabus – externé štúdium (RPII.)

         Dejiny štátu a práva na Slovensku II.

            Skúšobné otázky – denné štúdium (DŠaPII.)
            Skúšobné otázky – externé štúdium (DŠaPII.)
            Informačný list – denné štúdium (DŠaPII.)
            Informačný list – externé štúdium (DŠaPII.)
            Sylabus – denné štúdium (DŠaPII.)
            Sylabus – externé štúdium (DŠaPII.)

        Inštitúty vecného práva

            Skúšobné otázky – denné štúdium (IVP)
            Skúšobné otázky – externé štúdium (IVP)
            Informačný list – denné štúdium (IVP)
            Informačný list – externé štúdium (IVP)
            Sylabus – denné štúdium (IVP)
            Sylabus – externé štúdium (IVP)

        Dejiny procesného práva do roku 1848

            Informačný list – denné štúdium (DPP)
            Informačný list – externé štúdium (DPP)
            Sylabus – denné štúdium (DPP)
            Sylabus – externé štúdium (DPP)

 

Záverečné práce

         

        BAKALÁRSKE PRÁCE

               Témy bakalárskych prác pre a.r. 2018/2019
               Študenti prihlásení na témy BP pre obhajoby  v  a. r. 2018/2019
               

               

        DIPLOMOVÉ PRÁCE

            Témy diplomových prác pre a.r. 2018/2019
            Študenti prihlásení na témy DP pre obhajoby  v a. r. 2018/2019
            
 
        

 

 

Prílohy

File File size
pdf konzultacne_hodiny_kdsap_2018_2019 141 KB
doc Skusobne_otazky_RP_I_2018 14 KB
doc Skusobne-otazky_JD__2018 30 KB
doc KH_KDSaP_LS_2017_2018_1 13 KB
doc KH_KDSaP_LS_2017_2018_2 13 KB
doc Temy-DP-pre-a.-r.-2018-19 15 KB
doc Studenti-prihlaseni-na-temy-BP-pre-a.-r.-2018-19 15 KB
doc Studenti-prihlaseni-na-temy-DP-pre-a.-r.-2018-19 14 KB
doc Obhajoby-DP-2.-a-22.5.2018 14 KB
doc Obhajoba-BP-21.5.2018 14 KB
doc konzultacne_hodiny_kdsap_2018_2019 24 KB
doc Konzultacne-hodiny-KDSaP-ZS_1 12 KB
doc 18.9.2017-15.12.2017_Konzultacne-hodiny-KDSaP-ZS 12 KB
doc 18.9.2017-15.12.2017_Konzultacne-hodiny-KDSaP-ZS_1 12 KB
doc KH_KDSaP_ZS_2017_2018_ 13 KB
doc DEJINY_ES_Skusobne-otazky 14 KB
doc 0_0_0_Skusobne-otazky-zo-Svetovych-dejin-statu-a-prava 18 KB
doc Skusobne-otazky_HVTvUaE_nove 15 KB
doc xxx_Skusobne-otazky_DSaPnSI._xxx 15 KB
doc 2016-2017_Konzultacne-hodiny_KDSaP-LS 14 KB
doc KDSaP-temy-BP-v-a.r.-2017-2018 16 KB
doc doc.-Stenpien_Dejiny-procesneho-prava_IL_DS 18 KB
doc KDSaP-prihlaseni-studenti-na-BP-v-a.r.2017-2018 14 KB
doc KDSaP-prihlaseni-studenti-na-DP-v-a.r.-2017-2018 15 KB
doc KDSaP-Obhajoby-DP-2016-2017 15 KB
doc KDSaP-temy-DP-v-a.r.-2017-2018_1 14 KB
doc temy-DP-v-a.r.-2017-2018 14 KB
doc Skusobne-otazky-RP-I-__ 15 KB
doc Skusobne-otazky_JD__ 30 KB
doc 00_IL_ES_HVTvUaE 17 KB
doc 00_Syl_DS_HVTvUaE 16 KB
doc 00_Syl_ES_HVTvUaE 16 KB
doc Skusobne-otazky_HVTvUaE 15 KB
doc 000_IL_DS_DSaPnS-Ii. 17 KB
doc 000_IL_ES_DSaPnS-II. 17 KB
doc 000_Syl_DS_DSaPnS-II. 16 KB
doc 000_Syl_ES_DSaPnS-II. 16 KB
doc Skusobne-otazky_LS_DSaPnSII._externe-studium 16 KB
doc Skusobne-otazky_LS_DSaPnS-II.-_-denne-studium 17 KB
doc IL_DS_IVP 17 KB
doc IL_ES_IVP 17 KB
doc Skusobne-otazky_IVP_denne-studium 15 KB
doc Skusobne-otazky_IVP_externe-studium 15 KB
doc SYL_DS_IVP 16 KB
doc SYL_ES_IVP 16 KB
doc 0-Skusobne-otazky_JD 29 KB
doc 22_-kusobne-otazky_Rimske-pravo-II. 26 KB
doc 22_IL_DS_RPII 17 KB
doc 22_IL_ES_RPII 17 KB
doc 22_IL_ES_RPII_1 17 KB
doc 22_Syl_DS_RPII 16 KB
doc 22_Syl_ES_RPII 16 KB
doc 1_IL_DS_DPP 18 KB
doc 1_IL_ES_DPP 18 KB
doc 1_Syl_DS_DPP 17 KB
doc 1_Syl_ES_DPP 17 KB
doc 00_IL_DS_DSaPnS-I. 17 KB
doc 00_IL_ES_DSaPnS-I. 17 KB
doc 00_Syl_DS_DSaPnS-I. 16 KB
doc 00_Syl_ES_DSaPnS-I. 16 KB
doc Skusobne-otazky-DSaPnS-I 16 KB
doc Konzultacne-hodiny-KDSaP-ZS 14 KB
doc 00_IL_DS_HVTvUaE 17 KB
doc 2016_09_13-Sylabus-_Justinianske-digesta 16 KB
doc 2016_09_13-Sylabus-_externe-studium_Justinianske-digesta 16 KB
doc 2016_09_13-Sylabus_-Svetove-dejiny. 16 KB
doc 2016_09_13-Sylabus_-externe-studium_Svetove-dejiny 16 KB
doc 2016_09_13-Svetove-dejiny.-IL 17 KB
doc 2016_09_13-externe-studium-Svetove-dejiny.-IL 17 KB
doc 0_externe_Tripartitum-IL 18 KB
doc 0_sylabus_externe_Tripartitum 16 KB
doc 0_sylabus_Tripartitum 16 KB
doc 0Tripartitum-IL 18 KB
doc 0-IL-Dejiny-cirkevneho-prava 17 KB
doc 0-IL-ES-Dejiny-cirkevneho-prava 17 KB
doc 0-Sylabus-Dejiny-cirkevneho-prava 16 KB
doc 0-Sylabus-ES-Dejiny-cirkevneho-prava 16 KB
doc Skusobne-otazky-z-Rimskeho-prava-I_aktualne-2015_2016 14 KB
doc 2015-16-Skusobne-otazky_JD_1 30 KB
doc 2015_16_Skusobne-otazky_HVT 13 KB
doc 2015_16_Skusobne-otazky_HVT_1 13 KB
doc 2015_16_Skusobne-otazky-zo-Svetovych-dejin-statu-a-prava 16 KB
doc 2015_16_Skusobne-otazky-z-Dejin-statu-a-prava-na-Slovensku-I-nove 14 KB
doc 2016-05-04_Rimske-pravo-II.-LS-skusobne-otazky 26 KB
doc 2016_09_12-Skusobne-otazky-RP-I-zimny-semester 17 KB
doc 2016_09_12-Skusobne-otazky-SDSaP 18 KB
doc 2016_09_13-RP-I.-IL 17 KB
doc 2016_09_13-externe-studium_-Rimske-pravo-I.-IL 17 KB
doc 2016_09_13-Justinianske-digesta-IL 18 KB
doc 2016_09_13-externe-studium-_Justinianske-digesta-IL 18 KB
doc 2016_09_13-Sylabus-RP-I. 15 KB
doc 2016_09_13-Sylabus_externe-studium_RP-I. 16 KB

Študuj na UPJŠ