Prejsť na obsah

ŠTUDENTSKÁ PRÁVNA PORADŇA

2minút, 18sekúnd

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov.

Ako Študentská právna poradňa funguje?

Na stretnutie v Študentskej právnej poradni je potrebné sa vopred telefonicky objednať na t.č. +421 55 6419 385 /Kancelária prvého kontaktu – Magistrát mesta Košice/ alebo e-mailom na dominika.beckova@upjs.sk.

Objednať sa na stretnutie je možné od 18. septembra do 30. novembra 2023 alebo do naplnenia kapacity.

Stretnutie sa v dohodnutom termíne uskutoční v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (Kováčska 30, 040 75 Košice)

Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v nasledujúcich právnych oblastiach:

  • občianske právo,
  • rodinné právo,
  • obchodné právo,
  • pracovné právo,
  • právo sociálneho zabezpečenia,
  • správne právo,
  • daňové právo.

Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy z oblasti trestného práva.

Klienti Študentskej právnej poradne:

Klientmi Študentskej právnej poradne sú obyvatelia mesta Košice, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu pomoc advokáta a zároveň sa nachádzajú v situácii, v ktorej potrebujú pomoc s vyriešením svojho právneho problému. Klient si je vedomý toho, že právnu analýzu jeho právneho problému vypracujú študenti práva. Klient poskytuje úplne a pravdivé informácie o svojom právnom probléme alebo situácii, a jasne formuluje otázky alebo problémy, ktoré majú byť predmetom právnej analýzy.

 

 

Kontaktná osoba: JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD.                                  e-mail: dominika.beckova@upjs.sk

 

Poučenie o pravidlách fungovania Študentskej právnej poradne

 

Študentská právna poradňa pre obyvateľov je súčasťou klinického vzdelávania a jej realizáciu zabezpečuje Pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ. Hlavnou myšlienkou Študentskej právnej poradne je spojenie praktického vzdelávania študentov a študentiek práva a pomoci osobám, ktoré majú právny problém, ale nemôžu si dovoliť profesionálnu pomoc advokáta. Poskytnutie pomoci pre klienta spočíva vo vypracovaní právnej analýzy jeho prípadu, súčasťou ktorej bude právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia. Prostredníctvom práce na reálnych prípadoch klientov získajú študenti cenné praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania.


Študuj na UPJŠ