UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

OZNAM PRE ÚČASTNÍKOV INTENZÍVNEHO PRÍPRAVNÉHO KURZU


Stretnutia intenzívneho prípravného kurzu sa budú konať vždy v sobotu od 8:30 hod., v budove Kováčska 30, v miestnosti LB0P05 na prízemí s nasledujúcim programom:

1. apríl 2017
08.30 – 12.30 Dejepis II. ročník gymnázií a stredných škôl
13.00 – 16.00 Ústava Slovenskej republiky

8. apríl 2017
08.30 – 12.30 Dejepis III. ročník gymnázií a stredných škôl
13.00 – 16.00 Dejiny filozofie

22. apríl 2017
08.30 – 10.30 Základy práva
10.30 – 12.30 Všeobecný spoločenský a politický prehľad
13.00 – 15.00 Záverečný test a jeho vyhodnotenie 

 

JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
prodekan fakulty

Posledná aktualizácia: 26.04.2017