UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

O Z N A M

Termín magisterskej promócie je stanovený na deň

26. júna 2019 (streda)

Absolventi budú rozdelení podľa abecedy do 2 skupín v čase :

1. skupina – 10,00 hod.: B - M
2. skupina – 11,30 hod.: N - V + absolventi EŠ
Absolventi externého štúdia budú zaradení do 2. skupiny.

Promócia sa bude konať v aule Lekárskej fakulty UPJŠ – Tr. SNP č. 1.

Nácvik promócie sa bude konať deň vopred, t. j.  25. júna 2019 (utorok) tamtiež o 13,30 hod.

Na nácviku promočného aktu  je potrebné odovzdať potvrdenie o vysporiadaní všetkých náležitostí z Univerzitnej knižnice UPJŠ, Študentský domov a jedáleň (len študenti, ktorí boli ubytovaní v ŠD UPJŠ) a Správy AIO.

Počas slávnostnej promócie je v blízkosti pódia zakázané fotografovať. Fakulta zabezpečila profesionálneho fotografa. Poplatok vo výške 5 € za fotodokumentáciu bude potrebné uhradiť na nácviku promócie. Bližšie informácie dostanete na nácviku.

Účasť absolventov na nácviku je nutná!

Písomná pozvánka na promóciu zasielaná  n e b u d e !

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.
d e k a n

Posledná aktualizácia: 03.07.2019