UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Témy rigoróznych prác

Témy rigoróznych prác (ak. rok: 2020/2021)
   dejiny štátu a práva - aktualizované!
    - finančné právo a daňové právo - aktualizované!
    - medzinárodné právo - aktualizované!
    - občianske právo - aktualizované!
    - obchodné právo a hospodárske právo - aktualizované!
    - pracovné právo - aktualizované!
    - správne právo - aktualizované!
    - teória štátu a práva - aktualizované!
    - trestné právo - aktualizované!
    - ústavné právo - aktualizované!
    - európske právo - aktualizované!

 

Posledná aktualizácia: 17.03.2021