UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Otázky na ústnu časť rigoróznej skúšky

 Otázky na ústnu časť rigoróznej skúšky (ak. rok: 2020/2021
    - dejiny štátu a práva 
    - finančné právo a daňové právo 
    - medzinárodné právo 
    - občianske právo 
    - obchodné právo a hospodárske právo 
    - pracovné právo 
    - správne právo 
    - teória štátu a práva 
    - trestné právo 
    - ústavné právo 
    - európske právo 

 

Posledná aktualizácia: 11.11.2020