UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Individuálne prevzatie diplomu "JUDr."

Informácia k individuálnemu prevzatiu diplomu JUDr:

Výdajné dni na individuálne prevzatie diplomu JUDr.:
Termíny: 12. jún 2020 (piatok) a 19. jún 2020 (piatok)
Stanovený čas: od 09:30 hod. do 11:30 hod.
Miestnosť: poslucháreň č. LB0P05 (budova fakulty Kováčska 30, prízemie)

Mimo uvedených výdajných dní je možné prevziať si diplom na fakulte iba po predchádzajúcej dohode s Mgr. Tkáčovou na tel.č.: 055/234 4108 alebo e-mailom: eva.tkacova@upjs.sk)

Pokyny pre absolventov v záujme dodržania hygienických opatrení:
1) vstup do určenej miestnosti po jednom, resp. po 2 osoby (s odstupom 2 m od seba);
2) ochranné rúško na tvári;
3) vlastné písacie potreby so sebou (pero modrej farby za účelom podpísania prevzatia diplomu v matrike doktorov práv);

 

Diplom je možné prevziať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby (notársky overený podpis na splnomocnení).


 

Posledná aktualizácia: 02.06.2020