UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Zasielanie príspevku

Príspevky na publikáciu vo vedeckom časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia sa zasielajú elektronickou poštou na adresu redakcie redakcia_SIC@upjs.sk. Po odoslaní a doručení príspevku do redakcie Vám redakcia potvrdí jeho doručenie.

Posledná aktualizácia: 23.10.2018