UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Redakcia

Zodpovedný redaktor:
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
e-mail: radomir.jakab@upjs.sk
Tel.: +421 (0) 55 23 44 129

Výkonný redaktor:
Ing. Aneta Gonosová
e-mail: aneta.gonosova@upjs.sk
Tel.: +421 (0) 55 23 44 109

Redakčný výbor:
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
JUDr. Anna Romanová, PhD.
JUDr. Diana Treščáková, PhD.

Adresa redakcie:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Redakcia Studia Iuridica Cassoviensia
Kováčska 26
040 75 Košice
e-mail: redakcia_SIC@upjs.sk
Tel.: +421 (0) 55 72 71 211
Fax: +421 (0) 55 622 53 65

Posledná aktualizácia: 23.10.2018