UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Redakčná rada

Predseda redakčnej rady:

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

Členovia redakčnej rady:

Dr. h.c., prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

prof. JUDr. Michael Bogdan, PhD.
Univerzita v Lunde, Právnická fakulta, Švédske kráľovstvo

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Česká republika

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Česká republika

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Česká republika

prof. JUDr. Ján Kľučka, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

prof. Dr. Marijan Pavčnik
Univerzita v Ľubľane, Právnická fakulta, Slovinská republika

prof. dr. hab. Stanislaw Sagan
Univerzita v Rzeszówe, Fakulta práva a verejnej správy, Poľská republika

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

Posledná aktualizácia: 23.10.2018