UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Simulovaný súdny proces

KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA a ÚSTAV TEÓRIE PRÁVA GUSTAVA RADBRUCHA

oznamujú

že dňa 25. apríla 2017 o 14.00 hod.

sa v Učebni LB0P05 Právnickej fakulty UPJŠ

bude konať finále VIII. ročníka

SIMULOVANÉHO SÚDNEHO PROCESU PODĽA UHORSKÉHO FEUDÁLNEHO PRÁVA A TRIPARTITA

Vypracované zadania v predkole prosím v súlade s pravidlami zašlite na emailovú adresu:

erik.stenpien@upjs.sk najneskôr do 7. apríla 2017.

Organizátori oznámia zúčastneným družstvám výsledky prvého kola najneskôr do 19. apríla 2017 mailovou formou.

PRÍLOHY:
1. Kauza
2. Pravidlá súťaže

 

Posledná aktualizácia: 26.04.2017