UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

XIII. študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva

Od roku 2008 Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva pravidelne usporiadava študentské sympózia z medzinárodného práva, ktoré tvoria platformu pre diskusiu o aktuálnych otázkach medzinárodného práva. Stalo sa dobrým zvykom, že výstupom zo sympózií sú zborníky príspevkov mladých autorov z radov študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na tomto mieste prinášame prehľad jednotlivých ročníkov spolu s odkazmi na publikované výstupy.

13. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

Medzinárodné a európske právo v kinematografii II

Výzva na prihlasovanie a témy sympózia (filmy) s krátkou charakteristikou

Plagát

 Zborník zo sympózia

 

12. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

Medzinárodné a európske právo v kinematografii

Výzva na prihlasovanie

Plagát

Zborník zo sympózia

 

11. ročník Študentského sympózia z medzinárodého práva a európskeho práva

Medzinárodné právo  a ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti (program)

13. apríl 2018 v Košiciach

Vybrané príspevky boli zverejnené v časopise Studia Iuridica Cassoviensis.

 

10. ročník Študentského sympózia z medzinárodého práva a európskeho práva

Zborník príspevkov z X. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

28. apríl 2017 v Košiciach

Zborník príspevkov z 10. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Tlačová správa UPJŠ

Tlačová správaSlovenský syndikát novinárov

 

 

9. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie

22. apríl 2016 v Košiciach

Zborník príspevkov z 9. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Tlačová správa s fotografiami 

 

8. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Ochrana kultúrnych hodnôt prostriedkami medzinárodného a regionálneho práva

20. - 21.  apríl 2015 v Danišovciach

Zborník príspevkov z 8. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

7. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického práva

11. - 12. apríl 2014 v Danišovciach 

Zborník príspevkov zo 7. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

6. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Informačná spoločnosť a medzinárodné právo

21. - 22. apríl 2013 v Danišovciach

Zborník príspevkov zo 6. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

5. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné súdnictvo a medzinárodné právo

12. apríl 2012 v Košiciach

Zborník príspevkov z 5. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

4. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné právo životného prostredia

20. apríl 2011 v Košiciach

Zborník príspevkov zo 4. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

3. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné trestné súdnictvo

16. apríl 2010 v Košiciach

Zborník príspevkov z 3. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

2. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Stratégie OSN pri aplikácii sankčných režimov

14. apríl 2009 v Košiciach

Zborník príspevkov z 2. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

1. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo v 21. storočí

28. marec 2008 v Košiciach 

Zborník príspevkov z 1. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva.

Posledná aktualizácia: 17.07.2020