UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Sympózia a simulované spory

Študentské sympózium z medzinárodného práva a európskeho práva

Od roku 2008 Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva pravidelne usporiadava študentské sympózia z medzinárodného práva, ktoré tvoria platformu pre diskusiu o aktuálnych otázkach medzinárodného práva. Stalo sa dobrým zvykom, že výstupom zo sympózií sú zborníky príspevkov mladých autorov z radov študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na tomto mieste prinášame prehľad jednotlivých ročníkov spolu s odkazmi na publikované výstupy.

 

  15. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva 

 

 

Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva

22. apríl 2022 || Právnická fakulta UPJŠ

Výzva na prihlasovanie a témy sympózia

Plagát

 

 

 

 

Prehľad prihlásených študentov:

1. Environmentálny rozmer medzinárodného morského práva

Dušana Luščáková

2. Európsky právny predpis v oblasti klímy

             

3. Klimatické zmeny ako hrozba pre medzinárodný mier a bezpečnosť

Lenka Poláčková

4. Mechanizmus spravodlivej transformácie EÚ na klimaticky neutrálne hospodárstvo

 

5. Možnosti pre vyvodenie zodpovednosti za poškodenie životného prostredia voči nadnárodným spoločnostiam

  

6. Náhrada škody a emisný škandál Dieselgate: medzinárodná právomoc a rozhodné právo

Karin Pirohaničová

7. Návrh usmernení o ochrane atmosféry z roku 2021

Vladyslava Kryvoshei

8. Ochrana ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve

Tatiana Mandáková

9. Ochrana životného prostredia pred zdrojmi ohrozenia v duchu noriem medzinárodného práva životného prostredia

 

10. Politiky Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia

 

11. Poškodenie životného prostredia z pohľadu medzinárodného práva súkromného

Soňa Popjaková

12. Snahy medzinárodného spoločenstva v oblasti ochrany klimatických utečencov

Daniel Branc

13. Udržateľná a inteligentná mobilita pre klimaticky neutrálnu EÚ

 

14. Výkon zelenej diplomacie Európskou úniou na území západného Balkánu

Silvia Zumriková

15. Využitie umelej inteligencie pri ochrane špecifických územných režimov

 

16. Význam Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v kontexte Európskej zelenej dohody

Lenka Bruňová

17. Zásada ochrany životného prostredia (čl. 37 Charty) v kontexte Európskej zelenej dohody

 

18. Zelené ambície EÚ - iniciatívy Európskej zelenej dohody

Bianka Miňová

 

 14. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva 

Umelá inteligencia z pohľadu práva

16. apríl 2021 || Právnická fakulta UPJŠ

 Zborník príspevkov zo  14. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

 

13. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

Medzinárodné a európske právo v kinematografii II

Zborník príspevkov z 13. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

 

12. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

Medzinárodné a európske právo v kinematografii

Zborník príspevkov z 12. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

 

11. ročník Študentského sympózia z medzinárodého práva a európskeho práva

Medzinárodné právo  a ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti (program)

13. apríl 2018 v Košiciach

Vybrané príspevky boli zverejnené v časopise Studia Iuridica Cassoviensis.

 

10. ročník Študentského sympózia z medzinárodého práva a európskeho práva

Zborník príspevkov z X. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

28. apríl 2017 v Košiciach

Zborník príspevkov z 10. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Tlačová správa UPJŠ

Tlačová správaSlovenský syndikát novinárov

 

9. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie

22. apríl 2016 v Košiciach

Zborník príspevkov z 9. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Tlačová správa s fotografiami 

 

8. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Ochrana kultúrnych hodnôt prostriedkami medzinárodného a regionálneho práva

20. - 21.  apríl 2015 v Danišovciach

Zborník príspevkov z 8. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

7. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického práva

11. - 12. apríl 2014 v Danišovciach 

Zborník príspevkov zo 7. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

6. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Informačná spoločnosť a medzinárodné právo

21. - 22. apríl 2013 v Danišovciach

Zborník príspevkov zo 6. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

5. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné súdnictvo a medzinárodné právo

12. apríl 2012 v Košiciach

Zborník príspevkov z 5. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

4. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné právo životného prostredia

20. apríl 2011 v Košiciach

Zborník príspevkov zo 4. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

3. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné trestné súdnictvo

16. apríl 2010 v Košiciach

Zborník príspevkov z 3. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

2. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Stratégie OSN pri aplikácii sankčných režimov

14. apríl 2009 v Košiciach

Zborník príspevkov z 2. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

 

1. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo v 21. storočí

28. marec 2008 v Košiciach 

Zborník príspevkov z 1. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva.

Posledná aktualizácia: 07.03.2022