UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva

Zoznam členov

 

Posledná aktualizácia: 24.08.2016