UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Pokyn dekana č. 2/2020

Pokyn dekana č. 2/2020

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2020/2021

Podujatia

Podávanie prihlášok

Podávanie prihlášok

do 2. kola - dodatočného výberového kola na mobility študentov v AR 2020/2021 ...

IX. ústavné dni

IX. ústavné dni

Úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť ÚS SR, 20.10.2020 ...

Naši úspešní absolventi

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.

Zo života Právnickej fakulty

Odborníci z Právnickej fakulty UPJŠ zastávajú významné pozície

Odborníci z Právnickej fakulty UPJŠ zastávajú významné pozície

Dňa 23.4.2020 sa členom Súdnej rady po zvolení Národnou radou SR stal prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. Pôsobiaci na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ďalšiu významnú pozíciu obsadil prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. z Katedry ústavného práva a správneho práva, ktorý bol 23.4.2020 zvolený Národnou radou SR za predsedu Štátnej komisie pre  voľby a kontrolu financovania politických strán.