UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

P O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A

riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity P. J. Šafárika Právnickej fakulty v Košiciach, 27.09.2022 ...

Presun výučby

Presun výučby

v súvislosti s prebiehajúcimi rekonštrukčnými prácami v budove Kováčska 30 

Podujatia

XI. ústavné dni

XI. ústavné dni

Kedy: 28. - 29.09.2022
Kde: Ústavný súd SR v Košiciach, Právnická fakulta UPJŠ ...

Naši úspešní absolventi

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.

Zo života Právnickej fakulty

Výsledky

Výsledky

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2021/2022

Virtuálna prehliadka