UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Kováčska 30, 040 75 Košice


Riaditeľ ústavu:      
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.   VoIP:(+421 55) 234 4141 
       
Sekretariát:      
Martina Dolná   VoIP:(+421 55) 234 4130
       
Profesori:      
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.   VoIP:(+421 55) 234 4142
       
Docenti:       
doc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4144
doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4144
       
Odborní asistenti:      
JUDr. Dominik Šoltys, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4126
       
Výskumní zamestnanci:      
JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD.    
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc   VoIP:(+421 55) 234 4141
M.Sc. Marco Mazzocca   VoIP:(+421 55) 234 4143
       
Doktorandi:      
JUDr. Radoslav Pavlinský      
JUDr. Lukáš Tomaš      
Mgr. Ľuboš Tresa      
Posledná aktualizácia: 09.09.2022