UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Kováčska 30, 040 75 Košice


Riaditeľ ústavu:      
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.   VoIP:(+421 55) 234 4141 
       
Sekretariát:      
Jana Ongaľová   VoIP:(+421 55) 234 4130
       
Docenti:       
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.   VoIP:(+421 55) 234 4142
doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4144
       
Odborní asistenti:      
JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4144
JUDr. Dominik Šoltys, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4126
       
Výskumní zamestnanci:      
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc   VoIP:(+421 55) 234 4141
       
Doktorandi:      
Mgr. Ján Králik   VoIP:(+421 55) 234 4122
Mgr. Adrián Lukáčik   VoIP:(+421 55) 234 4122
Mgr. Ivana Kurákova   VoIP:(+421 55) 234 4122
       
Posledná aktualizácia: 03.06.2019