UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

JUDr. Dominik Šoltys, PhD.

      

Odborný asistent
Ústav teórie práva Gustava Radbrucha

e-mail: dominik.soltys@upjs.sk
tel.kontakt: +421 55 234 4126
Kancelária: LB1O18
Kováčska 30
040 75 Košice 

 

Posledná aktualizácia: 03.06.2019