UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Zoznam školiteľov

Študijný odbor:    Právo
Študijný program:

Teória a dejiny štátu a práva:

1. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. - alexander.brostl@upjs.sk

2. prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. - gabriela.dobrovicova@upjs.sk

3. doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. - vladimir.vrana@upjs.sk

4. doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. - erik.stenpien@upjs.sk

5. JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav štátu a práva SAV Bratislava - usapedob@savba.sk

6. JUDr. Peter Colotka, CSc., Ústav štátu a práva SAV Bratislava - usapcolo@savba.sk

7. prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach -  ladislav.orosz@upjs.sk    

8. doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.  - alena.krunkova@upjs.sk

9. doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. - martina.janosikova@upjs.sk

10. doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD. - marta.tothova@upjs.sk

11. doc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD. - marta.lapcakova@upjs.sk

12. doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD. - miroslav.fico@upjs.sk

Obchodné a finančné právo:

1. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. - vladimir.babcak@upjs.sk

2. Prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. - maria.bujnakova@upjs.sk

3. prof. JUDr. Ján Husár, CSc. -  jan.husar@upjs.sk

4. doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. - kristian.csach@upjs.sk 

5. doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD. - karin.cakoci@upjs.sk                    

6. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. - miroslav.strkolec@upjs.sk

7. doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. - regina.huckova@upjs.sk

8. doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. - diana.trescakova@upjs.sk

Občianske právo:

1. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - peter.vojcik@upjs.sk

2. prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. - jan.mazak@upjs.sk

3. doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. - peter.molnar@upjs.sk

4. doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD. - milan.sudzina@upjs.sk

5. doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. - renata.bacarova@upjs.sk

6. doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. - marcel.dolobac@upjs.sk    

7. doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD. - jana.zulova@upjs.sk                    

Medzinárodné právo:

1. prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. - jan.klucka@upjs.sk    

2.  prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach  - ladislav.orosz@upjs.sk

3. doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. - martina.janosikova@upjs.sk  

4. prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. - juraj.jankuv@upjs.sk          

Trestné právo:

1. prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. - sergej.romza@upjs.sk   

2. doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. - simona.ferencikova@upjs.sk

3. doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. - radomir.jakab@upjs.sk

4. doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD. - miroslav.fico@upjs.sk

5. doc. JUDr. Tibor Seman, PhD. - tibor.seman@upjs.sk

6. doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. - jozef.tekeli@upjs.sk

 

 

 

Posledná aktualizácia: 28.10.2022