UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2016

Denné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Zuzana Antošová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Teória a prax tvorby práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 21.06. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. Lukáš Cisko - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zodpovednosť za vady plnenia", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v košiciach

3. JUDr. Jozef Sábo - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Daňová politika EÚ", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v košiciach

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Martin Štrkolec - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Princíp zákonnosti pri uplatňovaní donútenia v trestnom práve", obhajoba dizertačnej práce dňa 19.02. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. Marko Deák - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch", obhajoba dizertačnej práce dňa 20.04. 2016 na UPJŠ právnickej fakulte v Košiciach

3. JUDr. Marcela Kováčová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Obce a vyššie územné celky ako subjety práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 21.06. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

4. JUDr. Jana Horváthová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Konanie abusus iuris a in fraudem legis", obhajoba dizertačnej práce dňa 24.06. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

5. JUDr. PhDr. Helena Mazurová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Právo a jazyk: osobitosti právneho textu", obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

6. Mgr. Alena Angelovičová, LL.M. - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Právo EÚ a rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR", obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

7. JUDr. Marián Slávik - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Vzťah vnútroštátneho daňového zákonodarstva a práva EÚ", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

8. JUDr. Petra Bulejková, rod. Jakubeková - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Daňové exekučné konanie", obhajoba dizertačnej práce dňa 08.11. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

Posledná aktualizácia: 09.11.2016